Realizowane projekty

Projekty i programy realizowane przez Narwiański Ośrodek Kultury.

Boisko wielofunkcyjne przy NOKWe wrześniu 2014 roku Narwiański Ośrodek Kultury zakończył budowę boiska wielofunkcyjnego w Narwi w ramach projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi”. Projekt został dofinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Wymienione okna i drzwi w NOKW styczniu 2014 roku Narwiański Ośrodek Kultury zakończył realizację projektu „Remont i modernizacja budynku Narwiańskiego Ośrodka Kultury”. Projekt został dofinansowany w ramach działania „Małe projekty” z Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Warsztaty muzyczne w ŁosinceChór Ramonka z Łosinki od 1 czerwca do 30 września 2010 roku realizuje swój pierwszy projekt w ramach programu „Działaj Lokalnie VII” pt. „Muzyka przyczynkiem integracji pokoleń w parafii Łosinka”. Partnerem w projekcie jest Narwiański Ośrodek Kultury.

Miejsca pamięci Gminy NarewW ramach projektu pt. "Pamietamy - śladami historii Gminy Narew" realizowanego przez Narwiański Ośrodek Kultury powstała nowa strona internetowa opisująca miejsca pamięci naszej gminy. Celem projektu jest odnajdywanie, wyeksponowanie oraz ocalanie od zapomnienia dawnych, historycznych miejsc pamięci znajdujących się na terenie Gminy Narew.

Żywie jaszcze tradycyjaW roku 2009 Narwiański Ośrodek Kultury zrealizował projekt pt. "Żywie jaszcze tradycja", którego celem było przybliżenie lokalnej społeczności i uczestnikom projektu lokalnych tradycji ludowych.