Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

logo UElogo PROWlogo leaderlogo leader pl

Projekt „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – Leader
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

We wrześniu 2014 roku Narwiański Ośrodek Kultury zakończył budowę boiska wielofunkcyjnego w Narwi w ramach projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi”. Projekt został dofinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, która wdraża Ledera na obszarze swojego działania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „PB”.

Boisko wielofunkcyjne przy NOK

Celem projektu było podniesienie standardu usług społecznych i rekreacyjnych w miejscowości Narew poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego przy Narwiańskim Ośrodku Kultury. W ramach projektu wykonano następujące prace:

  • Prace rozbiórkowe.
  • Wykonanie nawierzchni boiska.
  • Wykonanie ogrodzenia boiska.
  • Wyposażenie boiska.

Wybudowane boisko wielofunkcyjne przy Narwiańskim Ośrodku Kultury umożliwia grę w piłkę siatkową, koszykówkę oraz tenisa ziemnego. Całkowita wartość projektu wynosi 237.361,07 zł, wartość kosztów kwalifikowalnych to 192.976,48 zł. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 130.000 zł, wkład własny NOK to 107.361,07 zł.

GALERIA ZDJĘĆ