Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

logo UElogo PROWlogo leaderlogo leader pl

Projekt „Remont i modernizacja budynku Narwiańskiego Ośrodka Kultury”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – Leader
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W styczniu 2014 roku Narwiański Ośrodek Kultury zakończył realizację projektu „Remont i modernizacja budynku Narwiańskiego Ośrodka Kultury”. Projekt został dofinansowany w ramach działania „Małe projekty” z Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, która wdraża Ledera na obszarze swojego działania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „PB”.

Wymienione okna i drzwi w NOK 

Celem operacji było podniesienie standardu bazy noclegowej znajdującej się w Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi, służącej do wypoczynku i rekreacji dla turystów odwiedzających Gminę Narew. Modernizacja budynku polegała na wymianie starej, drewnianej, zniszczonej i nieszczelnej stolarki okiennej na nowe okna PVC, 5-cio komorowe o lepszych parametrach energetycznych. W ramach projektu wymieniono 22 okna w części bazy noclegowej, tj. w 7 pokojach, 3 łazienkach, pralni, kuchni, holu oraz na 2 korytarzach. Wymienione zostały również drewniane drzwi wejściowe do budynku – na ocieplane drzwi aluminiowe o wyższych parametrach technicznych.

Wymienione okna i drzwi w NOK 

Wszystkie pomieszczenia, w których dokonano modernizacji, mieszczą się w bazie noclegowej, którą dysponuje Narwiański Ośrodek Kultury i są wykorzystywane na cele turystyczne. W wyniku realizacji projektu został poprawiony wizerunek obiektu, podniesiony standard świadczonych turystom usług.

Całkowita wartość projektu wyniosła 18.409,76 zł, wartość kosztów kwalifikowalnych to 14.454,85 zł. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 11.563,88 zł, wkład własny NOK to 6.845,88 zł.

GALERIA ZDJĘĆ