W ramach projektu pt. "Pamietamy - śladami historii Gminy Narew" realizowanego przez Narwiański Ośrodek Kultury powstała nowa strona internetowa opisująca miejsca pamięci naszej gminy.

 
miejsca pamieci baner

Celem projektu jest odnajdywanie, wyeksponowanie oraz ocalanie od zapomnienia dawnych, historycznych miejsc pamięci znajdujących się na terenie Gminy Narew. W roku 2009 grupy młodzieży z Gminy Narew wspólnie z instruktorami odnajdywały, oznaczały oraz zbierały materiał na temat miejsc pamięci Gminy Narew: starych grobów żołnierzy, pomników, mogił ludzi znanych i ważnych dla historii naszej gminy.

W warsztatach terenowych brali udział uczniowie Publicznego Gimnazjum w Narwi oraz harcerze działający w Gminie Narew. Odnalezione miejsca pamięci oznaczone zostały specjalnie wykonanymi tabliczkami pamiątkowymi, zaś na grobach młodzież zapaliła znicze. Uzupełnieniem tej części projektu było zorganizowanie konkursu plastycznego poświęconego miejscom pamięci Gminy Narew.

W ramach projektu odbyły się również uroczystości gminne upamiętniające ważne wydarzenia historyczne. Pierwsza z nich odbyła się 3 maja i była poświęcona uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Natomiast 11  i 12 listopada odbyły się uroczystości upamiętniające 91 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Projekt realizowany przez Narwiański Ośrodek Kultury przyczynia się do budowania postaw patriotycznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży Gminy Narew oraz uczy historii naszego regionu.

Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka

Święto Odzyskania Niepodległości

Nabożeństwo żałobne przy pomniku w Waśkach

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem zebranym w ramach projektu, który stanowi wspaniałą lekcję historii naszego regionu. Strona dostępna jest pod adresem:
 

herb podlaskienarew herb

Projekt pt. „Pamiętamy – śladami historii gminy Narew”
realizowany jest przy wsparciu finansowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.