Dziecięcy zespół wokalny Świt z Narwi - opiekun Maria Paszko
(zespół obecnie nie istnieje)
Zespół wokalny Świt z Narwi