Młodzieżowy zespół wokalny Perła z Narwi - opiekun Maria Paszko
(zespół obecnie nie istnieje)
Zespół Perła z Narwi