Dziecięcy zespół wokalny Domisolki z Narwi - opiekun Maria Paszko
(zespół obecnie nie istnieje)
Zespół Domisolki z Narwi