W dniu 11 grudnia 2005 roku w remizie w Narwi odbył się Wieczór Kolęd zorganizowany przez Narwiański Ośrodek Kultury. W koncercie wzięły udział grupy kolędnicze z Narwi, Łosinki oraz przymonasterski chór  Męskiego Monasteru Zwiastowania N.M.P. w Supraślu.

Wieczór Kolęd w NarwiWieczór Kolęd w Narwi 

Wieczór kolęd rozpoczął dziecięcy chór Zaranoczka z Łosinki pod kierunkiem Marii Radczuk, w którego wykonaniu było można usłyszeć kolędy prawosławne: W misti Wiflejemi, Szto to za zorka, Pojawilis' nad wertepom Anhieły. Drugim zespołem kolędniczym była młodzież z Narwi, która zaśpiewała Gdy śliczna Panna, Świeć Gwiazdeczko, Wśród nocnej ciszy i Lulajże Jezuniu. Równie wspaniałe kolędy i pastorałki można było usłyszeć w wykonaniu instrumentalnej grupy Art-Pronar pod kierownictwem Eugeniusza Szemieta.

Wieczór Kolęd w NarwiWieczór Kolęd w Narwi 

Wieczór kolęd w Narwi uświetnił swoim śpiewem ponad czterdziestoosobowy przymonasterski chór  Męskiego Monasteru Zwiastowania N.M.P. w Supraślu. W ich wykonaniu można było usłyszeć wspaniałe kolędy takie jak Dobry wieczar usim wam, W żłobie leży, czy Nad Supraślam cicha noczka. Jako ostatni wystąpił chór Ramonka z Łosinki pod kierownictwem Marii Radczuk, który zaprezentował piękne kolędy prawosławne: Dobryj Weczir Tobi, Spy Isuse spy, Hospod Boh Predwiecznyj, Preczystaja Diwa.

Wieczór Kolęd w NarwiWieczór Kolęd w Narwi 

Koncert kolęd w Narwi obejrzała licznie zgromadzona publiczność. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski, ks. Zbigniew Niemyjski z parafii rzymskokatolickiej w Narwi, ks. Bazyli Roszczenko z parafii prawosławnej w Narwi, ks. Jerzy Kos z parafii prawosławnej w Łosince, ks. Andrzej Kos z parafii prawosławnej w Tyniewiczach Dużych, dyrektor Szkoły podstawowej w Narwi Alina Ostaszewska, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Narwi Alina Kononiuk oraz Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Radny Powiatowy Stefan Kuczyński. Korzystając z tak uroczystej okazji Wójt Gminy Jakub Sadowski złożył wszystkim zebranym najlepsze życzenia świąteczne.