15 maja 2009 roku odbyła się w remizie strażackiej w Narwi wieczornica pt. „Wiasielnyje Abrady”, która została przygotowana przez Narwiański Ośrodek Kultury i była już piątą tego typu imprezą zorganizowaną w ramach cyklu „Żywie jaszcze tradycja”.

Wieczornica w Narwi pt. Wiasielnyje Abrady 

Uroczystość w Narwi otworzył zespół Portal działający przy Narwiańskim Ośrodku Kultury. Następnie głos zabrała dyrektor NOK Tamara Juszkiewicz, która gorąco powitała wszystkich przybyłych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Mikołaj Janowski – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski, Mariusz Żukowski – zastępca Wójta Gminy Narew, Przewodniczący Rady Gminy Narew Eugeniusz Dudzicz, dyrektor firmy Pronar Jan Czerniakiewicz z małżonką oraz Alina Omeljaniuk, właścicielka firmy Narmet Anna Ostaszewska, ks. mit. Bazyli Roszczenko – proboszcz Parafii Prawosławnej w Narwi, ks. Jerzy Kos – proboszcz Parafii Prawosławnej w Łosince oraz dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.

Wieczornica w Narwi pt. Wiasielnyje Abrady 

Jako pierwszy wystąpił Michał Kononiuk, który zagrał publiczności na akordeonie. Następnie wystąpili uczniowie Publicznego Gimnazjum w Narwi, którzy zaprezentowali obrzędową scenkę pt. „Swaty”. Scenka została przygotowana w ramach warsztatów teatralnych odbywających się w dniach od 12 do 14 maja w Narwiańskim Ośrodku Kultury pod kierownictwem pani Niny Abramiuk.

Wieczornica w Narwi pt. Wiasielnyje Abrady 

Przed narwiańską publicznością zaprezentowały się również młodsze dzieci z Gminy Narew, które wykonały kilka piosenek. Przybyli mogli też skosztować potraw regionalnych przygotowanych przez młodzież na warsztatach kulinarnych, które również odbywały się w NOK pod kierownictwem pani Marii Leszczyńskiej.

Wieczornica w Narwi pt. Wiasielnyje Abrady 

Scenkę obrzędową pt. „Wiasielle” przedstawił przybyły do Narwi zespół  Żemerwa z miejscowości Studziwody. Zespół pod kierownictwem Anny Fionik zaprezentował również wiele piosenek ludowych naszego regionu.

 Wieczornica w Narwi pt. Wiasielnyje Abrady

Podczas uroczystości wystąpiła także dziecięca grupa wokalna Narwiańskiego Ośrodka Kultury prowadzona przez panią Magdę Włodarczyk.

Wieczornica w Narwi pt. Wiasielnyje Abrady 

Zabawną scenkę pt. „Pierepiwanije” zaprezentowały publiczności gimnazjalistki Julita Kononiuk, Ania Kiełbaszewska oraz Emilia Masajło. Część artystyczną wieczornicy w Narwi zakończył występ zespołu Portal, po którym głos zabrał Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski. Dziękując za wspaniale przygotowaną uroczystość Wójt nawiązał do dawnych obrzędów weselnych naszego regionu i podkreślił, że należy podtrzymywać te piękne i bogate tradycje. Na zakończenie zostały wręczone podziękowania instruktorom warsztatów, sponsorom, zespołowi Żemerwa oraz innym osobom zaangażowanym w projekt.

Wieczornica w Narwi pt. Wiasielnyje Abrady 

Dyrektor NOK Tamara Juszkiewicz podkreśliła, iż projekt „Żywie jaszcze tradycja” będzie w przyszłości kontynuowany, prezentując kolejne zwyczaje i obrzędy podlaskiej wsi.

Wieczornica w Narwi pt. Wiasielnyje Abrady 

WARSZTATY TEATRALNE

 herb podlaskie  Warsztaty były częścią projektu „Żywie jaszcze tradycja” realizowanego
przez Narwiański Ośrodek Kultury, przy wsparciu finansowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

GALERIA ZDJĘĆ