10 kwietnia 2023 r. - w dniu trzynastej rocznicy Katastrofy Smoleńskiej - wspólną modlitwą duchowieństwa, z udziałem Wójta Gminy Narew, przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych, uczczono pamięć tragicznie zmarłych.

   W katastrofie wraz z Parą Prezydencką i wszystkimi uczestnikami pielgrzymki na uroczystości związane z siedemdziesiątą rocznicą Zbrodni Katyńskiej, tragicznie zginął Arcybiskup hajnowski, generał dywizji Miron Chodakowski.

   Arcybiskup Miron urodził się 21 października 1957 r. w Białymstoku.

   Był rektorem Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego. W 1984 r. został podniesiony do godności ihumena, przyjęty w skład duchowieństwa diecezji białostocko-gdańskiej i mianowany proboszczem parafii p/w Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W 1990 r. podniesiono Go do godności archimandryty i mianowano namiestnikiem monasteru w Supraślu.

   15 sierpnia 1998 r. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski mianował bp. Mirona Generałem Brygady i Ordynariuszem Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Podczas ponad jedenastoletniej posługi biskupa Mirona wiele zmieniło się w wojskowej diecezji. Ordynariat objął opiekę duszpasterską nad funkcjonariuszami Policji i Izby Celnej. Władyka Miron pełniąc swą posługę podróżował po wielu kontynentach – odwiedzał żołnierzy w najniebezpieczniejszych regionach świata, m.in. w Iraku, Afganistanie i Czadzie. Hierarcha reprezentował Polską Cerkiew podczas wielu uroczystości państwowych. W 2003 r. na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Abp Miron zdobył tytuł doktora nauk teologicznych z zakresu historii Kościoła. 10 maja 2008 r. bp Miron został podniesiony do godności arcybiskupa.

   Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Arcybiskup Miron, Biskup Hajnowski, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, zginął 10 kwietnia w katastrofie prezydenckiego samolotu Tu-154. Samolot rozbił się w Smoleńsku podczas lądowania. Nikt z 88 pasażerów i 7 członków załogi nie przeżył.

  

 GALERIA ZDJĘĆ