23 listopada 2022 r.  na scenie Narwiańskiego Ośrodka Kultury miały okazję zaprezentować swoje umiejętności, dzieci z grupy tanecznej „Takt”, które uczestniczą w zajęciach taneczno – wokalnych pod kierunkiem Olhi Prudki. 

            Zajęcia tego typu inspirują dzieci i młodzież do podejmowania działań twórczych, rozwijają indywidualny talent, a także kształtują wrażliwego na sztukę odbiorcę. Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku, podporządkowywać się umownym przepisom, wyrabia pozytywne cechy charakteru, kształci wrażliwość estetyczną.

             Rodzice mogą być dumni ze swoich pociech, które tak pięknie pożegnały jesień. Dzieci dały z siebie wszystko i pięknie wystąpiły. Po udanym pokazie, zostały nagrodzone gromkimi brawami i obdarowane przez organizatorów wszelkimi słodkościami.

  

 GALERIA ZDJĘĆ