W roku 2020 ustala się dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Narwiańskiego Ośrodka Kultury - 24 grudnia 2020 r. - w zamian za dzień świąteczny przypadający 26 grudnia 2020 r. (zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), należy obniżyć miesięczny wymiar czasu pracy o 8 godzin).