Już trzeci rok z rzędu odbył się w kościele w Narwi wspaniały koncert pieśni chrześcijańskiej organizowany przez Narwiański Ośrodek Kultury. W programie koncertu ponownie znalazły się pieśni zarówno z kościoła katolickiego, jak i utwory z kościoła prawosławnego. W tym roku w koncercie wzięły udział trzy doskonałe chóry:

Chór Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku
Koncert Pieśni Chrześcijańskiej w Narwi

Chór Uniwersytetu w Białymstoku
Koncert Pieśni Chrześcijańskiej w Narwi

Chór dziecięco-młodzieżowy Ramonka z Łosinki
Koncert Pieśni Chrześcijańskiej w Narwi

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Biskup Drohiczyński Antoni Dydycz, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku Dariusz Łuczak z małżonką, Sekretarz Starostwa Powiatowego w Hajnówce Maria Owerczuk, a także Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski, Przewodniczący Rady Gminy Narew Eugeniusz Dudzicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Narwi Alina Ostaszewska oraz Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Narwi Alina Kononiuk.

Koncert Pieśni Chrześcijańskiej w Narwi

Tegoroczny koncert pieśni chrześcijańskiej był poświęcony pamięci zmarłego papieża, Jego Świętobliwości Jana Pawła II.