Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii Państwa Polskiego. Mimo rozbiorów, przez które nasza Ojczyzna musiała przejść, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymywać dążenia do niepodległości.

Z tej okazji mieszkańcy Narwi zebrali się o godz. 10.00 w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P. i św. Stanisława B. i M. aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej. Po zakończonej mszy, w atmosferę Majowego Święta uczestników obchodów wprowadziły patriotycznym występem dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi. Okolicznościowy montaż słowno - muzyczny, nawiązywał do dziejów historycznych  sprzed 233 lat, kiedy to 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja.

Następnie wszyscy zebrani przeszli na skwer pod kościołem, gdzie przy pomniku upamiętniającym zasadzenie Dębu Papieskiego wspólnie odśpiewano Hymn Państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”, a delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Po kościele korowód na czele ze Strażą Pożarną i harcerzami przemaszerował do parku, na Plac 1. Maja, aby złożyć kwiaty, znicze i wspólną modlitwę przy pomniku poświęconym 100-leciu Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Rangę wydarzenia podniosła obecność strażaków oraz harcerzy, władz gminnych, samorządowych, powiatowych, duchownych, przedstawicieli służb mundurowych i jednostek samorządowych, nauczycieli, uczniów, pań z kół gospodyń wiejskich, przedstawicieli firm i zakładów pracy i oczywiście licznie zgromadzonych mieszkańców.

Radości z osiągnięć naszych wielkich przodków, niech towarzyszy refleksja nad współczesnością, abyśmy tak jak oni, mimo różnic, współpracowali dla dobra Ojczyzny, tej dużej – Rzeczpospolitej i tej małej - naszej Gminnej.

 

 GALERIA ZDJĘĆ