To będzie już 16 edycja białoruskich festynów z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI" organizowanych przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce w partnerstwie z okolicznymi gminami i domami kultury. Przez ostatnie 15 lat Muzeum zorganizowało już ponad 90 takich festynów. Mieszkańcy ponad dziewięćdziesięciu małych miejscowości Podlasia mieli swoje święto z żywą białoruską muzyką, śpiewami i tańcami. Festyny odbywają się bowiem w najmniejszych i coraz bardziej wyludniających się wsiach i miasteczkach Białostocczyzny...

Zaplanowanych jest w tym roku pięć festynów w pięciu wsiach powiatu hajnowskiego i bielskiego.

Pierwszy festyn w tym roku (92-gi licząc od początku) odbędzie się w Socach w gminie Narew  2.06.2024, w niedzielę -  początek o godz.14.00

W programie:

- Występy zespołów:

 • zespół wokalno - taneczny TAKT (NOK, Narew)
 • Olga Kulesza i Mirosław Turowski (GOK Michałowo)
 • SIOSTRY OSTAPCZUK (Grabówka)
 • METRO (Hajnówka)
 • DAWID SZYMCZUK BAND (Hajnówka)
 • RODNY KUT (Narew)
 • LAILAND (Białystok)

- Kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym

- konkursy z nagrodami

- wystawa fotograficzna „I tam żywuć ludzi”

Serdecznie zapraszamy !!!

ORGANIZATORZY:

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce www.muzeumbialoruskie.pl

Urząd Gminy Narew

Narwiański  Ośrodek Kultury

PATRONAT MEDIALNY:

Radio Białystok

Zapraszamy również na kolejne festyny:

9 VI 2024 (niedziela) – Zabłotczyzna (gm. Narewka)

28 VII 2024 (niedziela) – Leszczyny (gm. Czyże)

4 VIII 2024 (niedziela) – Czyżyki (gm. Hajnówka)

15 IX 2024 (niedziela) – Spiczki (gm. Orla)

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Województwa Podlaskiego oraz Starostwa Powiatowego w Hajnówce

*****************

Музей і Асяродак Беларускай культуры ў Гайнаўцы сардэчна запрашае на Беларускі Фэст “І ТАМ ЖЫВУЦЬ ЛЮДЗІ”

2.06.2024 Сацы  ў гміне Нараў, пачатак у 14.00 г.

У ПРАГРАМЕ :

* Выступы калектываў:

 • вакальна-танцавальны калектыў ТАКТ
 • Вольга Кулеша і Міраслаў Туроўскі
 • МEТРО
 • ГУРТ ДАВІДА ШЫМЧУКА
 • РОДНЫ КУТ
 • ЛЯЙЛАНД

* Крама з беларускай літаратурай, сувенірaмі і рукадзеллем

* конкурсы з прызамі

* фотавыстава “І там жывуць людзі”

Арганізатар:

Музей і Асяродак Беларускай Культуры ў Гайнаўцы

Вул.3 Мая 42, 17-200 Гайнаўка

Партнёры:

Улады Гміны Нараў

Гмінны асяродак культуры ў Нарвi

1 festyn ludzi Soce

plakat ludzi 2024