To już będzie 14 edycja białoruskich festynów z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI" organizowanych przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce w partnerstwie z okolicznymi gminami i domami kultury. Przez ostatnie 13 lat Muzeum zorganizowało już 81 takich festynów. Mieszkańcy ponad osiemdziesięciu małych miejscowości Podlasia mieli swoje święto z żywą białoruską muzyką, śpiewami i tańcami. Festyny odbywają się bowiem w najmniejszych i coraz bardziej wyludniających się wsiach i miasteczkach Białostocczyzny...

Zaplanowanych jest w tym roku pięć festynów w pięciu wsiach powiatu hajnowskiego.

Pierwszy festyn w tym roku odbędzie się w Podborowisku w gminie Narew  29.05.2022, w niedzielę -  początek o godz.14.00

W programie:

- Występy zespołów:

  • METRO
  • DAWID SZYMCZUK BAND
  • RODNY KUT
  • MAKSIM
  • zabawa z zespołem MAKSIM

- Kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym

- konkursy z nagrodami

- wystawa fotograficzna „I tam żywuć ludzi”

Serdecznie zapraszamy !!!

ORGANIZATORZY:

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl Urząd Gminy Narew

Narwiański  Ośrodek Kultury

PATRONAT MEDIALNY:

Radio Białystok

Zapraszamy również na kolejne festyny:

2 VI 2022 (czwartek) – Dubiny (gm. Hajnówka)

12 VI 2022 (niedziela) – Piotrowszczyzna (gm. Kleszczele)

31 VII 2022 (niedziela) –Nowa Łuka (gm. Narewka)

6 VIII 2022 (sobota) –Podwieżanka (gm. Czyże)

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego oraz Starostwa Powiatowego w Hajnówce

*****************

Музей і Асяродак Беларускай культуры ў Гайнаўцы сардэчна запрашае на Беларускі Фэст “І ТАМ ЖЫВУЦЬ ЛЮДЗІ”

29.05.2022 Падбараві́скі ў гміне Нараў, пачатак у 14.00 г.

У ПРАГРАМЕ :

* Выступы калектываў:

  • МEТРО
  • ДАВІД ШЫМЧУК БАНД
  • РОДНЫ КУТ
  • МАКСІМ
  • Забаваа з гуртом МАКСІМ

* Крама з беларускай літаратурай, сувенірaмі і рукадзеллем

* конкурсы з прызамі

* фотавыстава “І там жывуць людзі”

Арганізатар:

Музей і Асяродак Беларускай Культуры ў Гайнаўцы

Вул.3 Мая 42, 17-200 Гайнаўка

Партнёры:

Улады Гміны Нараў

Гмінны асяродак культуры ў Нарвi

1 plakat ludzi podborowisko