Festyny „I TAM ŻYWUĆ LUDZI” znów ruszają !!!

Pomimo trudności, jakie przyniósł rok 2020, kolejna odsłona festynów odbędzie się na przełomie sierpnia i września.

To już będzie 12 edycja białoruskich festynów  z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI" organizowanych przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce w partnerstwie z okolicznymi gminami i domami kultury. Przez 11 lat Muzeum zorganizowało już 70 takich festynów. Mieszkańcy siedemdziesięciu małych miejscowości Podlasia mieli swoje święto z żywą białoruską muzyką, śpiewami i tańcami. Festyny odbywają się bowiem w najmniejszych i coraz bardziej wyludniających się wsiach i miasteczkach Białostocczyzny...

Zaplanowanych jest w tym roku pięć festynów w pięciu wsiach powiatu hajnowskiego.

Pierwszy festyn w tym roku odbędzie się w Makówce w gminie Narew  30.08.2020, w niedzielę -  początek o godz.15.00

W programie:

- Występy zespołów:

  • ANIMATO
  • MAKSIM
  • DAWID SZYMCZUK BAND
  • RODNY KUT

- Kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym

- konkursy z nagrodami

Serdecznie zapraszamy !!!

ORGANIZATORZY:

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl

Wójt Gminy Narew

Narwiański Ośrodek Kultury

PATRONAT MEDIALNY:

Radio Białystok

TVK Hajnówka

TV Podlasie

Zapraszamy również na kolejne festyny:

6.09. 2020 - Pasieczniki Duże (gmina Hajnówka)

13.09.2020- Babia Góra (gmina Narewka)

20.09.2020- Żuki (gmina Kleszczele)

Festyn realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Музей і Асяродак Беларускай культуры ў Гайнаўцы сардэчна запрашае на Беларускі Фэст “І ТАМ ЖЫВУЦЬ ЛЮДЗІ”

30.08.2020 Макаўка ў гміне Нараў, пачатак у 15.00 г.

У ПРАГРАМЕ :

* Выступы калектываў:

  • АНІМАТО
  • МАКСІМ
  • Давід Шымчук Банд
  • РОДНЫ КУТ

* Крама з беларускай літаратурай, сувенірaмі і рукадзеллем

* конкурсы з прызамі

Арганізатар:

Музей і Асяродак Беларускай Культуры ў Гайнаўцы

Вул.3 Мая 42, 17-200 Гайнаўка

Партнёры:

Улады Гміны Нараў

Гмінны асяродак культуры ў Нарве

1 plakat ludzi Makówka