Duet Maria Chilimoniuk i Jerzy Domań z Narwi
(duet obecnie nie istnieje)
Duet Maria Chilimoniuk i Jerzy Domań z Narwi