Zespół ludowy Krywczanki (obecnie nie istnieje)
Zespół Krywczanki