Tercet rodzinny z Makówki tworzą trzy rodzone siostry Anna, Urszula i Justyna. Wspólne muzykowanie zaczęło się od śpiewania w domu razem z rodzicami. Tercet wykonuje acapella muzykę sakralną, a także pieśni ludowe w języku białoruskim, ukraińskim i rosyjskim. Są to tradycyjne pieśni folklorystyczne, które śpiewały nasze mamy i babcie.

Tercet Rodzinny z Makówki

W swym dorobku artystycznym tercet ma wysokie noty (wielokrotne laureatki) na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej i Festiwalu Piosenki Ukraińskiej. Tercet z powodzeniem uczestniczył w Międzynarodowych Spotkaniach Rodzin Muzykujących w Dobrym Mieście, Międzynarodowym Festiwalu Rodzin Muzykujących w Tczewie i Leśniewie, Europejskich Spotkaniach Rodzin Muzykujących w Oławie i Wrocławiu. Siostry z Makówki to także laureatki Festiwalu "Dawne pieśni - młode głosy" w Waniewie, brały też udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Chrześcijańskiej "Kairos" w Warszawie. Do tego wiele lokalnych festynów i przeglądów.

Tercet Rodzinny z Makówki

Utwory z albumu pt. „A u poli bieroza” wydanego w 2013 r.

1. Tercet Rodzinny z Makówki - A u poli bieroza
2. Tercet Rodzinny z Makówki - Lacieła ziaziula